ἀπειθήσοντα

ἀπειθήσοντα
ἀπειθέω
to be disobedient
fut part act neut nom/voc/acc pl
ἀπειθέω
to be disobedient
fut part act masc acc sg
ἀ̱πειθήσοντα , ἀπειθέω
to be disobedient
futperf ind act neut nom/voc/acc pl (doric aeolic)
ἀ̱πειθήσοντα , ἀπειθέω
to be disobedient
futperf ind act masc acc sg (doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”